Δείτε περισσότερα
Δεν βρέθηκαν προϊόντα
Δείτε περισσότερα
Δεν βρέθηκαν προϊόντα

Όροι Χρήσης

H Aldipa Ε.Π.E. μέσω του δικτυακού τόπου της aldipa.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/τριες - χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Πρόσβαση

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του aldipa.gr και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του. 


Εγγραφή

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του aldipa.gr συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 


Ασφάλεια, Ευθύνη, Ορθή Χρήση

Το aldipa.gr παρέχει στους χρήστες/τριες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το aldipa.gr, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως το aldipa.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το aldipa.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον/την χρήστη/χρήστρια. Σε περίπτωση που υφίσταται λόγος απενεργοποίησης ή διαγραφής λογαριασμού, ο/η χρήστης/χρήστρια πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του aldipa.gr.


Το aldipa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες - μέλη του.

Οι χρήστες/τριες - μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το aldipa.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/τριες - μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το aldipa.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες - χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση το aldipa.gr. Το aldipa.gr παρέχει στους επισκέπτες/τριες - χρήστες/τριες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. 

Ενημερώσεις - Διαφημίσεις

Το aldipa.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του στους χρήστες/τριες - μέλη του.

Αγορές online

Το aldipa.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) τον τρόπο πληρωμής, ε) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, στ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και ζ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.


Πληρωμή και αποστολή παραγγελιών

Μετά την επιβεβαίωση κάθε παραγγελίας,

(α) σε περίπτωση αντικαταβολής, η εταιρεία αποστέλλει τα είδη στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο/η χρήστης/χρήστρια και η πληρωμή γίνεται στον μεταφορέα.

(β) σε περίπτωση κατάθεσης σε τράπεζαη εταιρεία αναμένει επί δύο εργάσιμες ημέρες την πραγματοποίηση της κατάθεσης και μόλις αυτή επιβεβαιωθεί, αποστέλλει τα είδη στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο/η χρήστης/χρήστρια. Αν μετά τις δύο εργάσιμες ημέρες, η κατάθεση δεν έχει πραγματοποιηθεί, η παραγγελία θεωρείται άκυρη και, αν ο/η χρήστης/χρήστρια ενδιαφέρεται, θα πρέπει να την στείλει εκ νέου. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μη γίνονται καταθέσεις σε λογαριασμό τράπεζας, πριν επιβεβαιωθεί η παραγγελία από την εταιρεία. Σε περίπτωση μεταφοράς εμβάσματος από τρίτη τράπεζα σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας, ενδέχεται να προκύψουν έξοδα διατραπεζικής συναλλαγής, τα οποία βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αποστολέα του εμβάσματος.)

(γ) σε περίπτωση πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, μετά την λήψη των στοιχείων της κάρτας από τον/την χρήστη/χρήστρια και την εγκυρότητα της συναλλαγής χρέωσης, η εταιρεία αποστέλλει τα είδη στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο/η χρήστης/χρήστρια.

Μενού

Ρυθμίσεις

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό ώστε να σώζετε τα αγαπημένα σας

Sign in

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό ώστε να σώζετε τις wishlists σας.

Sign in